Disclaimer

Datum van opstelling 16 mei 2023

De informatie op deze pagina is aangenomen door Roedel Managers. Roedel Managers is eigenaar van het copyright en de intellectuele eigendommen gepubliceerd op deze website. Inclusief teksten, foto’s, beeld- en geluidsfragmenten. Een akkoord is daarom noodzakelijk om gebruik te maken van op de website gepubliceerde informatie, met uitzondering van de gegevens waarbij expliciet vermeld staat dat deze zonder voorafgaandelijk akkoord gebruikt en/of gepubliceerd kunnen worden.